PLANER

Foreløpig er det kun planer om kull i løpet av 2022, ingen kombinasjoner er fastslått enda.