AVLSHANNER

Det er foreløpig ikke noen avlshanner i oppdrettet, men forhåpentligvis så blir det innkjøp av avlshann i løpet av 2022.